Studiegidsverspreidingsentrum / Study Guide Distribution Centre

Die Studiegidsverspreidingsentrum is oop vir uitreikings van 2de semester studiegidse tussen 12 en 15 Junie 2017 om 08:00 tot 16:00 daagliks.  Uitreikings sal weer voortgaan vanaf 10 Julie 2017.

The Study Guide Distribution Center will start with 2nd semester study guide issues between 12 and 15 June 2017 during 08:00 to 16:00 daily.  Issues will resume again from 10 July 2017.

Important notice regarding your University Account

Belangrike kennisgewing rakende u Universiteitsrekening

Onthou asseblief dat u rekening streng in maandelikse paaiemente betaalbaar is en dat u rekening ten volle vereffen moet wees voor of op 31 Julie 2017. Maak asseblief seker dat u rekening tot op datum betaal is voor die eksamen begin.

Sterkte met die eksamen!!

Elektroniese rekeninge kan vanaf die Universiteit se webblad onttrek word deur in te teken by http://www.nwu.ac.za/af/node/12771. Kies dan Rekeningnavrae onder Finansiële Navrae en Onttrek inligting. ʼn Wagwoord sal aanlyn aan die student uitgereik word wat benodig word om toegang tot die stelsel te verkry.


 

Important notice regarding your University Account

Please remember your account is strictly payable in monthly instalments and must be settled in full on or before the 31st of July 2017. Please make sure that your account is paid up to date before the examination starts.

Good luck with the examination!!
Accounts can be electronically obtained on the University webpage by signing in at http://www.nwu.ac.za/content/account-enquiries. Choose Account Enquiries under Financial Enquiries and Retrieve information. A password will be issued by the system to the student which is needed to access the information.

Senior undergraduate and postgraduate students needed to act as mentors

Senior undergraduate and postgraduate students needed to act as mentors

The NWU Potchefstroom urgently requires senior undergraduate and postgraduate students to act as mentors in the 24-hour computer laboratories distributed over the campus. Day and night shifts are being planned. It will be expected of these students to maintain the necessary discipline in these laboratories and to fulfil a mentorship role for students who so require the use of these spaces.
Interested students are welcome to send an abridged CV to Mrs Annemarie Pretorius for consideration (annemarie.pretorius@nwu.ac.za / Tel: 018 299 2134). Closing date: 29 May 2017.

 Senior voorgraadse en nagraadse studente benodig as mentors

Die NWU Potchefstroom benodig dringned senior voorgraadse en nagraadse studente vir aanwending as mentors in die 24 Huur Rekenaarlaboratoriums wat oor die kampus heen versprei is. Dag- en nagskoofte word beplan. Daar sal van hierdie studente verwag word om die nodige dissipline in hierdie laboratoria te handhaaf en ‘n mentor rol te vervul vir studente wat dit benodig tydens die gebruik van hierdie ruimtes.
Studente wat belangstel, is welkom om ʼn verkorte CV aan Mev. Annemarie Pretorius te stuur vir oorweging (annemarie.pretorius@nwu.ac.za / Tel: 018 299 2134). Slutingsdatum: 29 Mei 2017.