AANSOEK VIR VERLENGDE TYD VIR EKSAMENS – Sperdatums

Studente wat aansoek doen vir verlengde tyd, moet by ontvangsarea van gebou E14 aanmeld met hul stawende dokumente voor 30 September in die tweede semester.

Kontakbesonderhede: JuanRi.Potgieter@nwu.ac.za

NB. Laat aansoeke kan nie hanteer word nie.


APPLICATION FOR EXTENDED TIME FOR EXAMINATIONS – Deadlines

 Students who apply for extended time, must report at the reception area of building E14 with their supporting documents before 30 September in the second semester.

Contact details: JuanRi.Potgieter@nwu.ac.za

NB. Late applications cannot be processed.